Hyundai Nederland

Vindt u dat toekomstige generaties
net zoveel mogelijkheden verdienen
als wij? Hyundai is het daar
helemaal mee eens. We werken
daarom iedere dag weer aan een
wereld die mooier, eerlijker en
groener is.

Hyundai:
Zuivere vooruitgang

Hyundai staat voor New Thinking. New Possibilities. Dat betekent dat Hyundai zich met hart en ziel inzet om nieuwe
mogelijkheden te creëren die ten goede komen van de mensen en de wereld om ons heen, juist door anders te denken
en niet altijd de gebaande paden te kiezen. Daarom nemen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heel
serieus. En dat is terug te zien in veel van wat Hyundai doet.

Het doel van Hyundai is om een balans te vinden tussen de drie pijlers People, Planet en Profit. Dat betekent dat we bij
alles wat we doen rekening houden met de mens, het milieu en de maatschappij. Op globaal niveau, maar ook op lokaal
niveau vormt het de basis. Hyundai Nederland wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de medewerkers, leveranciers en de maatschappij als geheel.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een omvangrijk internationaal programma van methoden en procedures
binnen Hyundai. Zo willen we met de bouw van onze nieuwe fabrieken tevens een maatschappelijke rol in de regio
vervullen; niet alleen door werkgelegenheid te bieden, maar ook door voor deze mannen en vrouwen trainingen en
opleidingen te verzorgen. Daarbij besteden we veel aandacht aan het ‘groen’ produceren van onze auto’s, onder meer
door het gebruik van lakken op waterbasis.

Hoe wij het doen: People

 • Alle Hyundai-medewerkers werken in een gezonde en veilige omgeving.
 • We stimuleren medewerkers een gezonde levensstijl aan te nemen (sporten, gezond eten, rookbeleid,
  en dergelijke).
 • Er zijn veel ontwikkelmogelijkheden (seminars, cursussen, workshops). Goed voor de medewerkers en onze
  organisatie.
 • Hyundai streeft naar een gebalanceerde workload voor alle medewerkers.
 • Bij de inkoop zorgt Hyundai ervoor dat er geen mensenrechten worden geschonden.
 • Hyundai stelt alles ten doel om de veiligheid van Hyundai-rijders te maximaliseren.

Enkele voorbeelden:

Hoe wij het doen: Planet

 • Hyundai streeft naar een verkoopmix van minimaal 80 procent auto’s met een groen label.
 • Hyundai streeft naar 100 procent recycling van alle modellen.
 • Hyundai minimaliseert het energieverbruik.
 • Hyundai stimuleert de dealers om het milieu zo min mogelijk te belasten (alle dealers hebben
  een duurzaamheidscertificaat).
 • Ook alle medewerkers worden gestimuleerd om het milieu zoveel mogelijk te ontzien.
 • Zakelijke relaties van Hyundai Nederland worden geacht te werken volgens het paperless office-principe.
 • Door middel van tips en instructies stimuleren we Hyundai-rijders zo zuinig mogelijk te rijden.

Enkele voorbeelden:

Hoe wij het doen: Profit

 • Hyundai toont zich een betrokken maatschappelijk partner als onder meer sponsor van internationale
  sportevenementen, zoals het EK en WK voetbal.
 • Ook op lokaal niveau is Hyundai actief als sponsor van goede doelen.

Enkele voorbeelden: